1. Chính sách bảo hành:
1.1 Đối với Modem/Converter:
a. Thời gian bảo hành: Thiết bị (Modem/Converter) do FPT Telecom trang bị cho khách hàng được bảo hành trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.
b. Điều kiện bảo hành:
 
  • Thiết bị lỗi theo tiêu chuẩn bảo hành thiết bị;
  • Thiết bị bị sét đánh, hoặc lý do khách quan khác;

c. Các trường hợp đổi thiết bị khác chủng loại, khách hàng đóng phí theo mức giá ưu đãi hiện hành của FPT.

1.2 Đối với bộ giải mã HD box:
  • Thời gian bảo hành: 12 tháng;
  • Điều kiện bảo hành: HD box, nguồn, dây cáp, điều khiển được bảo hành với nguyên nhân hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất. Bảo hành thay thế thiết bị/linh kiện nếu không sửa chữa được và thu hồi thiết bị/linh kiện cũ.
 
  1. Chính sách bảo trì:
2.1 Các sự kiện bảo trì:
  • Bảo trì theo yêu cầu của khách hàng.
  • Bảo trì chủ động cho các khách hàng ảnh hưởng bởi sự cố (Chỉnh trang đô thị, dời trụ điện, cháy cáp,…)

2.2 Thời gian bảo trì:

FPT bảo trì dịch vụ theo thời gian sau kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo trì:

  • Đối với khu vực nội thành, thị xã: trong vòng 36 giờ
  • Đối với khu vực thị trấn, làng, xã: trong vòng 72 giờ

2.3 Nghiệm thu bảo trì dịch vụ:
Khách hàng kiểm tra các thông tin trên Biên bản nghiệm thu điện tử, Biên bản sửa đổi hợp đồng, Phụ lục hợp đồng truyền hình tại website member.fpt.vn.

Bước 1: Đăng nhập vào website www.member.fpt.vn bằng số hợp đồng và mật khẩu của khách hàng.

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn mục Tài khoản của bạn/ Nghiệm thu bảo trì

  • Khách hàng xác nhận các thông tin để hoàn tất quá trình cài đặt và nghiệm thu dịch vụ.
Chat với FPT NHA TRANG.