1. Trường hợp hủy hợp đồng trước khi sử dụng
  • FPT sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền ban đầu Khách hàng đã thanh toán cho Khách hàng.
  1. Trường hợp hủy hợp đồng sau khi sử dụng
  • Nếu Khách hàng hủy sử dụng dịch vụ trong thời gian cam kết sử dụng dịch vụ Khách hàng sẽ phải bồi thường theo quy định. Ngoài ra,
  • Đối với Khách hàng trả sau: Khách hàng phải thanh toán các khoản nợ cước (nếu có)
  • Đối với Khách hàng trả trước: FPT sẽ không hoàn trả tiền cước mà Khách hàng chưa sử dụng
  • Các thiết bị mà FPT trang bị cho Khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ sẽ được thu hồi. Trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc bị hỏng không thể phục hồi (nguyên nhân do Khách hàng), thì Khách hàng phải bồi thường giá trị của thiết bị theo quy định của FPT tại thời điểm hai Bên cùng xác nhận tình trạng hỏng/mất của thiết bị.
Chat với FPT NHA TRANG.