Thủ tục:
- Doanh nghiệp:  Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
- Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có);
(Đối với Khách hàng doanh nghiệp: cần phải có giấy giới thiệu).


Chính sách:
- Miễn phí khôi phục;
- Quý khách hàng được hưởng khuyến mãi theo chương trình bán mới tại thời điểm làm thủ tục;
- Để biết thêm thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch;
Chat với FPT NHA TRANG.