Gói lưu trữ camera FPT

GÓI CƯỚC

Chi phí gói cước dịch vụ lưu trữ Cloud cho camera được xác định bởi:

- Số lượng camera

- Thời gian lưu trữ

ƯU ĐIỂM KHI LƯU TRỮ CLOUD

 

Chat với FPT NHA TRANG.